WUSHU KUNG FU

Wushu, tarihi binlerce yıl öncesine dayanan savunma sanatıdır. Kelime olarak zor iş, zor teknik anlamına gelir.

Eski Çin’de Kung-fu adı ile bilinen çıplak el ve silahlı dövüş teknikleri zaman ilerledikçe yüzlerce stil ve sisteme ayrılmıştır.Bu ayrılma sonucunda ülkenin bir çok ustası Wushu adı altında genel bir birlik oluşturmaya başlamışlardır. Bir süre sonra Wushu, daha çok halkın üst seviye yaşayan kesiminde itibar görmeye başlamış, üst düzey askerler, iş adamları, sanatçılar ve aristokratlar arasında yapılmaya başlanmıştır.

Wushu, Çin savunma sanatlarının genel adıdır. Wushu ustaları çalışmalarını bir kültür olarak tanımlarlar.Wushu bir spor dalı olarak, diğer savaş sanatlarının dövüş tekniklerinden farklıdır. Wushu’nun rutin hareketleri dövüş yöntemlerini içermesine rağmen, insanın vücut yapısını geliştirmeyi ve savunma niteliğindeki saldırı kabiliyetini yükseltmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda, sporcunun kendisini ifade etme şekli olarak da görülmekte.

Wushu, yaratıldığı ilk zamanlarda askeri kurallardan oluşuyordu. Geçmişteki askeri mücadelelerle sıkı bir ilişki içerisindeydi. Wushu’nun en büyük özelliği dövüş tekniklerini öğretmekti. Uygulama esnasında karşı tarafı yaralamayı veya etkisiz hale getirmeyi amaçlıyordu. Wushu, en etkin dövüş teknikleriyle karşı tarafı direnme gücünden yoksun bırakmaya çalışırdı. Bu tür dövüş teknikleri bugün halen ordu ve kamuya ait güvenlik birliklerinde kullanılmaktadır.